Image

La terre n’a jamais cessé de bouger, au grand dam de ce qui tend à s’opposer à ses mouvements

Écrit par Bénédique Paul

Le temps passe, et comme les hommes sont généralement oublieux, ils s’en rendent peu compte tant qu’ils ne sont pas rattrapés par les phénomènes silencieux cumulatifs ou réguliers. Dans ce grand tableau, il y a en effet une question d’échelle. Puisque les humains sont tellement relativement petits dans l’univers et que leur existence est si courte, un biais temporel s’installe souvent dans leur perception des changements lents. Ce biais est en général renforcé par la pauvreté qui entraîne la focalisation des préoccupations d’une grande partie des populations du monde sur des moyens d’existence au quotidien. C’est le cas d’Haïti où la vulnérabilité représente la principale composante du risque sismique étudié dans ce numéro d’Haïti Perspectives.

Tan ap pase, men kòm jeneralman, moun bliye fasil, yo pa reyalize sa jiskaske yo vin tonbe fas pou fas ak yon seri evennman ki parèt sou yo sanzatann, youn sou lòt epi ak regilarite. Nan kontèks sa a, gen yon kesyon nivo enpòtans pou nou konprann. Lè nou konsidere jan moun parèt piti nan inivè a, ak jan lavi yo kout, anpil fwa, jan yo pèsevwa chanjman ki fèt tipa tipa yo kapab debalanse. Kondisyon lamizè moun yo vin kore pèsepsyon sa a e se poutèt sa nou vin konsantre preyokipasyon yon bon pati popilasyon nan lemonn lan sou kijan pou li rive viv chak jou. Se sa nou wè an Ayiti, kote kondisyon frajilite yo reprezante eleman prensipal nou jwenn nan danje tranbleman tè n ap egzamine nan nimewo Haïti Perspectives sa a.

Lire l'article en français.

Lire l'article en créole.