Image

Littérature, culture de l’écrit et cohérence d’action

Écrit par Samuel Pierre

S’il y a une chose qui surprend en Haïti, c’est la capacité de production littéraire d’expression française, dans un pays où l’alphabétisation demeure un souci et où la maîtrise du français est réservée à une infime élite. Depuis la naissance de l’État haïtien, la littérature haïtienne d’expression française a donné de grands écrivains dont la renommée a dépassé les frontières d’Haïti. Il suffit de penser à Oswald Durand, Etzer Vilaire, Jean F. Brierre, Jean-Price Mars, Anténor Firmin, Jacques Roumain, Jacques Stéphen Alexis et – parmi les vivants – René Dépestre, Frankétienne, Dany Laferrière, Yanick Lahens, Kettly Mars, Lyonel Trouillot, Gary Victor, pour ne citer que ceux-là. Ce sont là des écrivains de grand talent qui figurent, par leurs écrits, parmi les grands noms de la littérature universelle et qui font honneur au pays. L’entrée de Dany Laferrière à l’Académie francaise en constitue un point culminant. La littérature haïtienne d’expression créole connaitra, elle aussi, ses heures de gloire, avec un nombre grandissant d’écrivains qui l’enrichissent en produisant des oeuvres de qualité.

 

Si gen yon bagay ki kab fè moun sezi an Ayiti, se kapasite nan pwodiksyon literè ki fèt nan lang franse a, nan yon peyi kote alfabetizasyon an toujou rete yon pwoblèm, epi kote se yon ti ponyen moun tou piti nan lelit la ki metrize lang franse a. Depi nan kreyasyon Ayiti , literati peyi a, nan lang franse, te founi anpil gran ekriven. Genyen ladan yo ki te kite mak yo nan peyi etranje. Nou kab nonmen Oswald Durand, Etzer Vilaire, Jean F. Brierre, Jean-Price Mars, Anténor Firmin, Jacques Roumain, Jacques Stéphen Alexis epi - pami sila yo ki ap viv toujou - René Dépestre, Frankétienne, Dany Laferrière, Yannick Lahens, Kettly Mars, Lyonel Trouillot, Gary Victor. Ekriven nou nonmen la yo, ak anpil lòt ankò, se yon bann ekriven ki genyen anpil talan. Gras ak zèv yo, non yo parèt nan literati inivèsèl la epi yo fè onè peyi a. Ak antre Dany Laferrière nan Akademi fransè a, lonè peyi a, sou plan literè, rive nan pi wo degre li. Literati Ayiti nan lang kreyòl la, limenm tou, va genyen moman laglwa pa li avèk prezans pi plis ekriven, ki va fè valè li ak bon jan zèv ki gen nen nan figi yo.

Lire l'article en français.

Lire l'article en créole.